Morteros para restauración y acabado rústico

 
Tector® Natural Base

Mortero de revoco base para rehabilitación con doble carácter: aéreo e hidráulico. 

 
Tector® Natural Liso

Mortero de revoco de cal formulado a base de Cal Natural NHL 3,5, aditivos, áridos seleccionados y opción de pigmentos según carta de colores.

 
Tector® Natural Extraliso

Mortero extrafino de Cal Hidráulica Natural ideal para decoración y rehabilitación de fachadas.

 
Tector® Grout NHL NB

Lechada de cal hidraúlica natural pasa uso tipo inyección, consolidante o relleno.